3D modeliranje

3D modeli kao matematička reprezentacija, su u svojoj srži kolekcija podataka o točkama u 3D prostoru i drugih informacija koje računalo interpretira u virtualni objekt koji se iscrtava na zaslonu.

Kao takvi, ima više načina za kreiranje 3D modela, najkonvencionalniji način je korištenjem 3D paketa, Autodeska AutoCaD-a 3D, Revit-a i GraphisoftArchiCAD. Osim stvaranja modela kroz korištenje specijalnih programa, moguće je kreirati modele kroz razne algoritme (proceduralno modeliranje) ili solucijom koja postaje sve popularnija, skeniranjem stvarnog objekta i interpretiranjem istog u računalu razumljivom formatu. Svijet je prepoznao korisnost 3D modela i općenito 3D grafike, pa se danas koristi u mnoštvu polja. U arhitekturi je 3D grafika prihvaćena kao vrlo jednostavan i produktivan način da reprezentiraju neku zgradu koja bi se trebala izgraditi.

 

 

Procjena troškova

Izrada računa količina za sastavljanje grube procjene troškova izvođenja građevine za pojedine radove unutar projekta.

Izrada troškovnika

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju. Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova. Usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju.

Dinamički plan građenja

- su linijski (grafički) planovi koji se u našoj građevinskoj praksi još uvijek daleko najviše koriste.

Gantogram treba biti pregledan (jednostavnost i zornost, tj. brzo shvaćanje su mu najveća prednost), ali je dobro uz njega, uz opis aktivnosti, upisati što više podataka bitnih za realizaciju (količinu rada i odgovarajuću mjernu jedinicu, glavne resurse koji trebaju sudjelovati u realizaciji, vrijednost aktivnosti, termin planiranog početka i završetka i/ili trajanje). Ovaj plan je vrlo pogodan i za operativno praćenje realizacije, pri čemu se uz linije koje predstavljaju planirano povlače linije (drugačije boje ili crtkane) koje označavaju stvarno obavljene radove.

Bitne komponente za izradu plana građenja:

  • Tehnološki i organizacijski uvjeti izvođenja
  • Aktivnosti
  • Resursi
  • Trajanje aktivnosti
  • Veze među aktivnostima